Hastane Yatakları

Grubumuz bünyesinde bulunan yatak fabrikamızda ihtiyaca yönelik her türlü teknik özellik ve ölçüde hastane yatağı (mekanizma hariç) üretimi yapılmaktadır.